korn.png

Derfor er biogas en god idé

Biogas er en god idé for samfundet, for landmændene og for miljøet. Varme, strøm, bedre og mere miljørigtig gødning, reduceret CO2-udslip

 

• Gassen, der udvindes fra gyllen, bruges til at producere ganske store mængder strøm og varme.

 

• Når gyllen har været en tur gennem anlægget er den blevet mere findelt og har en sammensætning, hvor op til 80-85 procent af næringstofferne er umiddelbart tilgængelige for planterne. Det betyder, at landmanden får langt større effekt ud af gødningen.

 

• Den afgassede gylle modvirker mod unødig nedsivning af næringsstoffer, da planterne optager den forarbejdede gylle meget hurtigt.

 

• Når gyllen skal retur på markerne er lugtgener reduceret markant - til glæde for naboer og miljø.


• Samtidig spares miljøet spares for unødigt udslip CO2, det organiske affald genanvendes i et kontrolleret forløb, lagring og transport af husdyrgødning kan optimeres.

 

 

Læs mere om fordelene ved biogas