koer.png

Biokraft A/S bruger en lang række forskellige biomasser

 

På Biokraft har vi leverandøraftaler på alle typer biomasser, som Biokraft modtager 

• Rågylle

• Separeret gylle

• Majs

• Dybstrøelse

• Frøafrens 

• Mavetarm indhold fra slagteriet i Rønne.

• Rasp-affald fra Espersens fiskeproduktion i Hasle.


Afregningsprisen er 287 kr. pr. ton majs. Der afregnes løbende ved levering til Biokraft. Alternativt kan levering ske ved høst til stak på Biokraft. I så fald er afregningsprisen 260 kr. pr. ton majs.

Transporten til Biokraft afholdes i begge tilfælde af producenten.


Hvis ovenstående har din interesse, hører vi gerne fra dig.