koer.png

Prismodel

Linket herunder åbner Biokrafts prisberegningsmodel.

Prisberegningsmodellen er opdelt i svine-/minkgylle, kvæggylle og byttegylle.

Biokraft aftager svine-/minkgylle, kvæggylle, fiber og møg og er samtidig leverandør af afgasset gylle som gødningsprodukt. Derudover opererer vi med begrebet byttegylle. Det er gylle, som Biokraft modtager og efterfølgende leverer tilbage til landmanden i samme mængde i form af afgasset gylle.

Det er ikke en betingelse, at der leveres til og fra samme gård.

Prismodel 2016