flisvarme.png

1.300 boliger holder varmen
på flis og gyllepower 


Det er en mageløs tanke. Tag byerne Aakirkeby, Nylars, Lobbæk og Vestermarie. Tænk 1.300 boliger. Tænk fjernvarme. Tænk bæredygtig varmekilde. Tænk flis og gyllepower 


Og drømmen er ikke langt væk. Næsten 1.300 ejendomme i Aakirkeby, Nylars, Lobbæk og Vestermarie får i dag leveret fjernvarme fra flisvarmeværket i Aakirkeby.

Biokraft – biogasanlægget uden for Aakirkeby – leverer omkring 1/4 af varmen. Flisen klarer resten.

I Aakirkeby er 3.000 tons fyringsolie blevet erstattet af varme fra lokalt produceret flis og overskudsvarme fra biogasanlægget Biokraft. 

Forbrugerne har fået en årlig besparelse på cirka ni millioner kroner – svarende til 9.000 kr. pr. ejendom. 1020 oliefyr er blevet skrottet. 

Flis- og biogasvarmeværket i Aakirkeby har reduceret CO2-udslippet med ca. 8.200 tons CO2 om året. Værket i Aakirkeby, der har tilkoblet 1270 husstande, har reduceret energiforbruget i Aakirkeby, Nylars, Lobbæk og Vestermarie med cirka 12.000 Megawatt-timer.