oer.png

Bornholms Regionskommunens ejerstrategi

Biokraft A/S ejes af Bornholms Energi & Forsyning A/S. Bornholms Energi & Forsyning A/S ejes 100 procent af Bornholms Regionskommune. Bornholms Regionskommune har vedtaget en ejerstrategi for Bornholms Energi & Forsyning A/S som også gælder for Biokraft A/S.

Her kan du downloade en pdf-udgave af Bornholms Regionskommunes ejerstrategi for Bornholms Energi & Forsyning A/S.

Download ejerstrategiundefined

  For at læse pdf-dokumenter, skal du have programmet Adobe Reader. Har du ikke dette program, kan det hentes gratis her...