Gyllepower i radiatorerne

Biokraft leverer omkring 25% af den varme, som fjernvarmeværket i Aakirkeby leverer til ca. 1.300 kunder.

Læs mere

Store fordele ved afgasset gylle

Afgasset og separeret gylle lugter mindre, indeholder mere næring og optages hurtigere af planten.

Læs mere

Biogas har medvind på landsplan

Der investeres nu 1,5 mia. kroner i syv nye store anlæg, der tilsammen vil forøge produktionen af biogas med 67 procent.

Læs mere